sábado, 9 de febrero de 2008

ORIGEN DEL VOCABLE CINE-CLUB

Contradint els savis francesos i a totes les enciclopédies del cinema, des de Méxic ens arriba aquesta nota per fer-nos saber que, de cineclubs, hi va haver ben aviat a Mèxic.

jueves, 7 de febrero de 2008

Un cineclub com el BEC recull la tradició de milers de persones que abans es van associar per projectar els films que els agradaven i que després comentàven amb la passió pròpia del cinéfil. Aquest vídeo recupera els primers temps del moviment cineclubista.